กิจกรรม : โครงการอาซูรอสัมพันธ์รายละเอียด :
    

 อบต.ควนโนรี จัดกิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์ ในวันที่ 11 กันยายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น  ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน และส่งเสริมภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น


Slot Online
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563    อ่าน 28 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**